Home

THÔNG BÁO SỐ 19 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Số: 284/TB – OS/2020 (V/v: Thông tin hướng dẫn về phòng chống COVID-19) Kính gửi cán bộ, nhân viên và giáo viên trường Olympia! Tính đến 6 giờ sáng ngày 31/7/2020 Việt Nam có 509 ca bệnh COVID-19 ở 7 tỉnh, thành phố bao gồm cả Hà Nội. Trong những ngày qua, các GVNV của Olympia đi về từ Đà Nẵng đã được yêu cầu tự

THÔNG BÁO SỐ 19 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Số: 284/TB – OS/2020 (V/v: Thông tin hướng dẫn về phòng chống COVID-19) Kính gửi cán bộ, nhân viên và giáo viên trường Olympia! Tính đến 6 giờ sáng ngày 31/7/2020 Việt Nam có 509 ca bệnh COVID-19 ở 7 tỉnh, thành phố bao gồm cả Hà Nội. Trong những ngày qua, các GVNV của Olympia đi về từ Đà Nẵng đã được yêu cầu tự

Read More »

Cẩm nang làm việc trực tuyến

Để hỗ trợ công tác giảng dạy và làm việc trực tuyến được tốt hơn, Olympia chia sẻ với toàn thể thầy cô giáo viên nhân viên, phụ huynh và