Home

THÔNG BÁO SỐ 30 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 -HỌC SINH TIỀN TIỂU HỌC

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021 THÔNG BÁO SỐ 30 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Số: 192/TB – OS/2020-2021 (V/v: Học sinh tạm dừng đến trường và học trực tuyến từ 04/05/2021) Kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh tiền tiểu học trường Olympia! Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ra công điện khẩn số 1142/SGDĐT-CTTT cho học sinh tạm dừng đến trường, các nhà trường tổ thức

THÔNG BÁO SỐ 30 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 -HỌC SINH TIỀN TIỂU HỌC

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021 THÔNG BÁO SỐ 30 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Số: 192/TB – OS/2020-2021 (V/v: Học sinh tạm dừng đến trường và học trực tuyến từ 04/05/2021) Kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh tiền tiểu học trường Olympia! Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ra công điện khẩn số 1142/SGDĐT-CTTT cho học sinh tạm dừng đến trường, các nhà trường tổ thức

Read More »

Cẩm nang làm việc trực tuyến

Để hỗ trợ công tác giảng dạy và làm việc trực tuyến được tốt hơn, Olympia chia sẻ với toàn thể thầy cô giáo viên nhân viên, phụ huynh và