Cẩm nang làm việc trực tuyến

Để hỗ trợ công tác giảng dạy và làm việc trực tuyến được tốt hơn, Olympia chia sẻ với toàn thể thầy cô giáo viên nhân viên, phụ huynh và học sinh cuốn Cẩm nang làm việc trực tuyến, bao gồm các nguyên tắc và hướng dẫn chi tiết cho việc thực hiện công việc từ xa. Olympia đang thích ứng với một thực tế đang liên tục biến đổi. Chúng ta hãy cùng nhau biến nguy cơ thành thời cơ, dành quãng thời gian đặc biệt này tập trung tư duy và học tập như “chiếc lò xo bị nén lại” để sẵn sàng bung ra mạnh mẽ.

Kính mời Quý Phụ huynh cùng các thầy cô xem và tải tại file dưới đây (cả bản Tiếng Việt và Tiếng Anh)