Học sinh không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học

[CẬP NHẬT 22h30 ngày 07/05/2020]

Thực hiện theo công văn số 1378 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, ban hành ngày 07/05/2020, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học; từ ngày 08/05/2020, những quy tắc an toàn tại Olympia được cập nhật như sau:

  • Không bắt buộc học sinh và giáo viên đeo khẩu trang trong lớp.
  • Tiếp tục duy trì việc đeo khẩu trang và các biện pháp an toàn khác (giãn cách tối thiểu 1m, tăng cường rửa tay…) trong toàn bộ khu vực ngoài lớp học, nhà ăn; các khu vực công cộng, trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
  • Ban chỉ đạo luôn cập nhật tin tức 24/7 và sẽ tiếp tục có các hướng dẫn điều chỉnh cụ thể đối với học sinh và giáo viên nhân viên toàn trường.