Quy định an toàn phòng chống dịch COVID dành cho học sinh

[Cập nhật 10h30 ngày 03/05/2020]

*Lưu ý: Các văn bản hướng dẫn luôn được cập nhật, điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với thực tế. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để có thông tin mới nhất.

Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, 100% học sinh (HS) Olympia được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định trong văn bản dưới đây.